PANTI ASUHAN SUMBER KASIH - BRON VAN LIEFDE

Tehuis voor mensen met een verstandelijke en meervoudige handicap SUMBER KASIH - BRON VAN LIEFDE, Jl. Purbaya Raya 44, te Salatiga, Indonesiё.

Panti Asuhan Sumber Kasih, dibawah Yayasan Elisabeth. Jl. Purbaya 44 Karangalit, Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga.

Het gebouw van SUMBER KASIH - BRON VAN LIEFDE - Salatiga

De geschiedenis van het tehuis voor mensen met een verstandelijke en meervoudige handicap “Sumber Kasih” begint in 1984.
E.L. Matu, een notaris in Salatiga, riep in dat jaar de stichting Yayasan Sosial Elisabeth (Y.S.E.) in het leven. Doel van deze stichting was het oprichten van een bejaardenhuis.

Twee jaar later vestigde de Nederlander Nico Rood zich in Salatiga. Zijn werk als directeur van een kleine stichting met gezinsvervangende tehuizen voor mensen met een verstandelijke handicap in Nederland had hij om gezondheidsredenen moeten opgeven.
Na anderhalf jaar in Salatiga te hebben gewoond, was hij weer geheel opgeknapt. In die tijd had hij een gesprek met de oprichtster van de Y.S.E. en werd hij gevraagd om directeur van het beoogde bejaardentehuis te worden. Aangezien hij geen ervaring had op dat gebied nam hij deze functie niet aan, maar hij besloot wel in dienst te treden als adviseur.

Na vele gesprekken met hulpverleners bleek dat er meer vraag was naar een tehuis voor mensen met een verstandelijke handicap dan naar een bejaardentehuis. Daarom werd er besloten een tehuis voor verstandelijk gehandicapten op te richten.

De bewoners van  SUMBER KASIH - BRON VAN LIEFDE - Salatiga

Er werd een huis gehuurd en op drie oktober 1988 zijn we dan van start gegaan met vijf bewoners. Dit aantal breidde zich als snel uit naar 20 bewoners..
Na drie jaar liep het huurcontract af. Aangezien we de daarop volgende huurverhoging niet konden betalen, moesten we op zoek naar een nieuw huis.
Er werd een ander huis gevonden. De sanitaire voorzieningen waren helaas beperkt, maar we waren wel in staat om de huur te betalen. In deze beginperiode waren we erg afhankelijk van de financiële bijdragen van Nico Rood.

Na deze beginperiode ging Nico Rood naar Nederland om geld in te zamelen voor de aankoop van grond en de nieuwbouw van een tehuis. Er werden fondsen gevonden die ons wilden steunen en nu staat er een prachtig complex.
Op 1 oktober 1996 woonden we er precies 8 jaar en waren we al gegroeid naar een tehuis met 40 bewoners.
In 2004 is het kantoor gereedgekomen en hebben we onze capaciteit met 10 bewoners kunnen uitbreiden. Helaas kunnen we de capaciteit nog niet optimaal benutten vanwege financiële beperkingen.
De bewoners en hun familie zijn erg arm en daarom betalen ze weinig tot niets aan het tehuis. Omdat er geen overheidssteun is en we weinig donateurs hebben kunnen vinden in Indonesië zijn we voornamelijk afhankelijk van steun uit het buitenland. Vanwege Nico Rood’s achtergrond hebben we een speciale band met Nederland. Daarom komen vrijwel alle inkomsten uit Nederland.

Kontakt:

Joko Wicaksono
Panti Asuhan Sumber Kasih” Jl. Purbaya 44 Karangalit, Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Salatiga Telp. (0298) 321904

Website:  Sumber Kasih

Menu


Hulp voor de getroffenen van de Merapi 2010