Nieuw Indisch ABC

Van dit boekomslag kan men al afleiden wat oorspronkelijk met Indisch werd bedoeld


Wat is indisch?

“Het begrip ‘Indisch’ heeft zijn betekenis in het heden, maar vindt zijn oorsprong in het verleden. ”

De benaming “indisch” schept heden ten dage nog steeds veel onduidelijkheden. Men heeft het over de indische cultuur als mengcultuur, Indisch als een gevoel, als een levenshouding, soms over de indische taal en dergelijke. Daarnaast wordt er gesproken van de indo, het product, dat kind van twee culturen, als indisch, waarbij men  anderen die ook als indo kunnen worden beschouwd uitsluit.

In feite is Indisch niets meer en niets minder dan het bijvoeglijk naamwoord van Indië, dat wil zeggen: afkomstig van Indië.  Uit Indië, de voormalige kolonie Nederlands-Indië.

E. F. E. Douwes Dekker had met zijn Indische partij de slogan “Indie voor de Indiërs” of wel Indië los van Holland. Maar wie waren dan die Indiërs? Dat waren zij die Indië als hun vaderland beschouwden: de Inlanders (de inheemse bevolking), de Indo-Chinezen, de Indische-Nederlanders.

Na de hoogtij van dit Indisch Nationalisme (ca na 1920) en de opkomst van het (inlandse) Indonesisch Nationalisme kwam er een verschuiving van het concept/de interpretatie van Indisch naar Nederlands-Indisch. Het idee was weliswaar een zekere autonomie ten opzichte van Nederland maar wel loyaal aan de heersende orde: dus loyaal aan Nederland (associatiegedachte).

Waar de heersende orde de blanke bovenlaag bevoordeelde, kon de beperking tot de Indische-Nederlanders d.w.z. de Indo-Europeanen die zich verenigden in het Indo Europees Verbond niet uitblijven.

Ergo: Indische-Nederlander werd afgekort tot Indisch. Indo-Europeaan werd afgekort tot indo en deze indo was dan weer Indisch en loyaal aan Nederland.

Uiteraard konden de Indonesische Nationalisten een maatschappelijke orde waarbij de Indo-Europeanen ook de leidende posities zouden innemen niet accepteren.
Voor hen gold onverkort: Indonesie voor de Indonesiërs, hetgeen tot gevolg had dat de Indo-Europeanen uit het Indonesisch politiek landschap moesten verdwijnen.

Indonesië kon pas Indonesië zijn wanneer zij Nederlands-Indië losliet. En tot op de dag van vandaag leeft Indië/Indonesië meer in Nederland, dan Nederland en Indië in Indonesië

Zie ook: Wat is Indisch op deze websitepagine