Ambarawa - Palagan

Ambarawa Palagan


Voorgeschiedenis


De gebeurtenissen rond de slag bij Palagan  bij Ambarawa begonnen toen het Geallieerde leger, onder leiding van van Brigade-generaal Bethel,  op 19 oktober 1945 te Semarang landde  In dit leger der Geallieerden bevond zich ook een eenheid van Brits-Indische Gurkha's die bekend stond als hard. Ook Nederlandse soldaten en het NICA (Netherland Indies Civil Administration)  gingen mee in het kielzog van de Geallieerden  om de Nederlandse burgergeïnterneerden op Midden-Java, in de steden Magelang en Ambarawa, te bevrijden en te evacueren. Omdat de Indonesiërs in de veronderstelling verkeerden dat het de NICA ook te doen was om het Nederlandse gezag over de archipel weer te herstellen, organiseerden zij zich om een hernieuwde  bezetting te voorkomen.

 

De Indonesische Tentara Keamanan Rakjat (TKR,  het leger voor de veiligheid van het volk, voorloper van de TNI) onder de leiding van Majoor Imam Handrongi ondernam een  aanval om het geallieerde leger dat optrok naar Ambarawa en Magelang tot staan te brengen. Ten einde de strijd te coӧrdineren en de legerleiding te versterken stuurde Kolonel Soedirman Luitenant-kolonel Isdiman naar het slagveld te Ambarawa

Vlak na deze overdracht van de leiding deden de Geallieerden een poging om 2 desa's in de buurt van Ambarawa in bezit te nemen. Tijdens de strijd die toen ontbrandde sneuvelde Isdiman. Het commando werd vervolgens overgedragen aan Luitenant-kolonel Gatot Soebroto.

 

De dood van Luitenant-kolonel Isdiman wakkerde de strijdlust van de TKR in Ambarawa aan. Op 11 december 1945 kwamen de sector-commandanten uit verschillende steden als Yogyakarta, Surakarta, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang onder leiding van Kolonel Soedirman bijelkaar, om te bepalen hoe de Geallieerden uit Ambarawa te verjagen.

 

Kolonel Soedirman paste daarbij de strategie toe met de naam "Soepit Oerang"
(Kreeftschaar). Met die strategie verdeelde Soedirman de positie van zijn leger over 3 plaatsen: rechts in Jambu, links in Toentang en de staart, die als reserveleger fungeerde, strekte zich uit tot aan Sumowono.

Op12 december 1945 vond de slag bij Ambarawa plaats, die 4 dagen duurde. Op 15 december verjoeg de TKR onder leiding van Soedirman de geallieerden uit Ambarawa. Drie dagen later kreeg Soedirman de eretitel "Panglima Besar".

 

Palagan